Contenti logo

Opgelet wijziging: klantenbijdrage vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari zijn we genoodzaakt om ook in de dienst huishoudhulp een bijkomende administratieve vergoeding te vragen, dit om onze dienstverlening op lange termijn te kunnen blijven waarborgen.

Gepubliceerd op 25 november 2020

klantenbijdrage-vanaf-1-januari-2021-bedragen-in-tabel.jpeg

Praktisch

Hoeveel bedraagt de bijdrage?

 • per gepresteerde dienstencheque rekenen we vanaf 1 januari 2021 70 cent aan binnen de dienst huishoudhulp
 • binnen de Dienst Huishoudhulp is er een maximumfactuur: klanten betalen per kwartaal maximaal 45 euro (dit betekent dat je minstens 6 uur per week hulp hebt)
 • sinds 1 juni rekenden we binnen onze strijkdienst 1 euro aan per gepresteerde dienstencheque. Dit komt omdat er in de strijkdienst extra kosten zijn (huur, elektriciteit, machines,...). Vanaf 1 januari bedraagt de bijdrage € 0,90 per gefactureerde dienstencheque. Deze verlaging van de bijdrage konden we waarmaken omdat de Vlaamse Overheid een extra toelage geeft.
 • Kiezen klanten voor de digitale weg, geven we 10 procent korting op deze bijdrage (zie verder).

Hoe wordt dit aangerekend?

 • We rekenen af per 3 maanden/kwartaal.We sturen een factuur in april, juli, oktober en januari.
 • In april ontvangt de klant de eerste factuur, voor de periode van januari tot en met maart.
 • Klanten krijgen van ons een factuur, bij voorkeur via e-mail.
 • De betaling gebeurt via overschrijving / domiciliering.

Hoe kan je gebruik maken van de korting?

Voor Het Gerief zijn er minder kosten wanneer klanten zoveel mogelijk kiezen voor de digitale weg. We kunnen daarom een korting geven van 10% wanneer klanten kiezen voor:

 • Elektronische dienstencheques,
 • communicatie via e-mail en
 • voor een domiciliering.

Ook voor de klanten van de strijkdienst kunnen we deze korting aanbieden vanaf 1 januari.

Inclusief korting, bedragen de bijdragen:

 • 63 cent per gepresteerde dienstencheque in de Dienst Huishoudhulp
 • 81 cent per gepresteerde dienstencheque in de Strijkdienst

  Achtergrond van deze beslissing / Enkele veel gestelde vragen

  Waarom heeft Het Gerief een extra bijdrage nodig?

  Per dienstencheque ontvangt Het Gerief van de overheid een bedrag. De indexering van dit bedrag verloopt trager dan de indexering van de lonen. Hierdoor wordt het verschil tussen onze inkomsten en uitgaven steeds kleiner. De al kleine marge, wordt dus nog kleiner. Dit proces is reeds jaren bezig, maar vandaag zijn we op het punt gekomen dat we het niet langer kunnen uitstellen opdat we op lange termijn onze dienstverlening kunnen blijven aanbieden. We zouden anders een beroep moeten doen op onze financiële reserves die we nodig hebben als buffer in de toekomst om financieel gezond te blijven.

  Waarom is er een verschil tussen de bijdragen van de Dienst Huishoudhulp en de Strijkdienst?

  De bijdragen voor de Strijkdienst liggen hoger. Dit komt omdat onze kosten binnen de Strijkdienst hoger liggen dan binnen onze Dienst Huishoudhulp: huur of afschrijving van de ateliers, professionele toestellen, energie,... Daarom kunnen we in deze dienst niet met het maximumfactuur werken.

  Wat wordt er met deze bijdrage betaald?

  Voor elke dienstencheque krijgt Het Gerief een bedrag van de overheid, hiermee kunnen we de lonen van onze medewerkers betalen. De 'overschot' die we hebben per cheque, is helaas niet langer voldoende om ook onze andere werkingskosten mee te betalen.

  Het Gerief investeert in begeleiding en ondersteuning van de medewerkers, we gaan voor werk op maat. Dit doen we onder andere via coaching, opleiding, werkoverleg. Het Gerief gaat voor een waarderend beleid waarin persoonlijk contact met medewerkers en klanten aandacht krijgt. Hiermee onderscheiden we ons van andere, grote bedrijven, en dat willen we in de toekomst ook blijven doen. Daarnaast worden er ook de administratieve kosten mee betaald zoals verwerking van de cheques, planningen opmaken, opvolgen van betalingen.

  Wat gebeurt er met de winst van Het Gerief?

  De inkomsten van Het Gerief dienen niet om de aandeelhouders te verrijken. Onze oprichters en bestuurders zijn openbare besturen (OCMW's) uit onze regio. Zij hebben geen aanspraak op enige winstuitkering. Alle winsten investeren we dus in tewerkstelling en dienstverlening en reserves zijn nodig als buffer om een financieel gezond bedrijf te blijven.

  Heeft dit iets te maken met corona?

  Neen. Corona maakt het voor Het Gerief niet gemakkelijker, we merken zeker een gedaalde omzet, net zoals vele andere bedrijven. Maar ook zonder deze crisis, is de beslissing om extra inkomsten te verwerven nodig omdat we anders helaas onze reserves zullen moeten aanspreken.

  Waarom rekenen niet alle dienstenchequebedrijven een bijdrage aan?

  Momenteel vragen nog niet alle dienstenchequebedrijven aan hun klanten een extra bijdrage. Toch is Het Gerief zéker niet het eerste bedrijf en zullen er bovendien de komende tijd nog veel meer bedrijven bijkomen die een bijdrage zullen (moeten) gaan vragen.

  Waarom we de bijdrage nodig hebben, heeft met onze werking en visie te maken, maar ook met de grootte van ons bedrijf. We willen graag toegankelijk en overzichtelijk blijven, ook in de toekomst. Ja, we willen graag nog verder groeien, maar we hebben niet het doel om een 'mastodont' te worden. We zijn blij dat onze medewerkers in een warm bedrijf kunnen werken waar we kunnen rekening houden met hun wensen en talenten én dat we klanten een meer persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden. Dat willen we graag behouden!

  Helaas verdwenen de afgelopen jaren heel wat kleinere bedrijven. Vaak werden ze overgenomen door grote commerciële bedrijven die vanuit hun economische visie andere keuzes maken dan wij.

  Heb je nog vragen?

  Alle klanten kregen hierover een brief, met daarbij de aangepaste gebruikersovereenkomst.

  Heb je hierover nog vragen, dan kan je uiteraard bij ons terecht, we helpen je graag verder. Onze contactgegevens vind je hier.