Contenti logo

Disclaimer en privacybeleid

Hoe verzamelen we gegevens?

Contenti bekomt persoonlijke gegevens wanneer formulieren worden ingevuld (contactformulier, aanmeldingsformulier klanten, sollicitatieformulier medewerkers), tijdens gesprekken met sollicitanten, klanten en medewerkers of tijdens een schriftelijk contact. Deze persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres) maken een persoon identificeerbaar. We gaan hier zorgvuldig mee om en wanneer gegevens belangrijk zijn om ons bedrijf goed te runnen, bewaren we deze gegevens in een databank.

Hoe gaan we met persoonlijke gegevens om? Waarvoor gebruiken we ze?

We gebruiken de gegevens om mensen te contacteren wanneer dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Daarnaast gebruiken we de gegevens 4 keer (per jaar, per dienst) om een nieuwsbrief te versturen met daarin het laatste nieuws over dienstencheques en Contenti, tips en eventuele acties. Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van deze nieuwsbrief in papieren en/of elektronische vorm, kunnen wij deze gegevens hiervoor gebruiken. Ontvangers kunnen zich steeds uitschrijven voor het ontvangen van deze nieuwsbrief.

Verder gebruiken we de gegevens om een goede bedrijfsvoering waar te maken. Bijvoorbeeld, om een goede matching te maken tussen klant en huishoudhulp, om een goede opvolging van tewerkstelling en dienstverlening mogelijk te maken.

Contenti gebruikt de gegevens uitsluitend intern wat betreft ‘direct marketing’: we bezorgen de gegevens niet aan andere bedrijven voor commerciële doeleinden. We delen gegevens extern, enkel als we hiertoe genoodzaakt zijn voor een goede bedrijfsvoering (vb. loonadministratie) of als we wettelijk verplicht zijn. We doen steeds ons best om in dat geval betrokkenen hiervan te verwittigen.

Wanneer Contenti als bedrijf zou veranderen (vb. we stoppen onze activiteiten, overname door een ander bedrijf, …), dan kan Contenti de gegevens geheel of gedeeltelijk overdragen aan een nieuwe organisatie.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

We bewaren de gegevens zo lang als noodzakelijk is voor de goede werking van ons bedrijf en zolang wettelijk bepaald.

Beveiliging van de gegevens

Contenti nam gepaste organisatorische en technologische maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen verkeerd gebruik.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om Contenti te vragen welke persoonsgegevens wij verwerken en je mag je gegevens inzien. Contenti zal op dit verzoek binnen de vier weken reageren.

Vervolgens kan je Contenti verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Je hebt tevens het recht om het verwerken van gegevens te beperken. Je moet dan in het verzoek aangeven welke wijzigingen of beperkingen je precies wenst. Ook op dit verzoek zullen we ten laatste binnen de vier weken reageren. Hou er hierbij rekening mee, dat bij verzoek van verwijdering of bepaalde beperking, het mogelijk is dat we onze dienstverlening niet langer kunnen leveren.

Naast het recht op inzage, verbetering, beperking of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om jouw gegevens door ’Contenti te laten overdragen. Deze gegevens moeten in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm worden aangereikt. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact opnemen met info@Contenti.be.

Contenti zal alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische privacy commissie als je van mening bent dat Contenti de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 – 274 48 00
02 – 274 48 35
commission@privacycommission.be

Cookies

1. Wat zijn cookies?

Om je de beste website-ervaring te kunnen bieden, maken we gebruik van cookies. Deze cookies bevatten kleine deeltjes tekst en worden via onze webserver naar jouw internetbrowser gestuurd. Ze zorgen ervoor dat alle functionaliteiten en toepassingen van onze website werken en versnellen de interactie door bepaalde keuzes die je maakt te onthouden.

Deze cookies hebben geen toegang tot jouw computer en kunnen dus geen persoonlijke informatie of andere gegevens van jouw computer lezen. Ze bevatten geen virussen en kunnen geen schadelijke toepassingen op jouw computer installeren.

2. Hoe kan je deze cookies beheren?

We passen de regel van de 'impliciete goedkeuring' toe. Dit betekent dat je door de website te bezoeken toestemt met ons cookiebeleid. Hiervoor krijg je ook een melding te zien als je de website bezoekt.

Wil je geen cookies? Dan kan je de website niet meer bezoeken, de cookies verwijderen, surfen in anonieme modus of cookies uitschakelen in je webbrowser. Cookies uitschakelen doe je in de meeste gevallen via de 'Settings'- of 'Instellingen'-optie van je browser. Voor meer informatie over cookies en het verwijderen of uitschakelen ervan verwijzen we je graag naar de website www.aboutcookies.org.

Surf je zonder cookies, dan zullen bepaalde functies en toepassingen van onze website niet of onvolledig functioneren.

3. Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken geen targeting cookies en ook geen cookies die jouw online gedrag registreren. Onderstaande cookies gebruiken we wel (ingedeeld op basis van de categorieën van de ICC UK Cookie Guide).

Categorie 1: strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om op de website te surfen en alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Dit zijn meestal sessiecookies die worden verwijderd wanneer je jouw internetbrowser sluit. De namen van de cookies zijn PHPSESSID en wizzsession.

Categorie 2: prestatiebevorderende cookies

Deze cookies bewaren keuzes die je maakt tijdens je bezoek aan de website. Op deze manier kunnen we jouw websitebezoek optimaliseren.

Categorie 3: functionaliteitscookies

Deze Google Analytics-cookies gebruiken we om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook deze cookies onthouden keuzes die je maakt op de website. Meer informatie over deze cookies vind je in het Google Analytics privacybeleid. De namen van deze cookies zijn: __utma, __utmb, __utmc en __utmz.